آرشیو گزارشات
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
یک شنیه 29 اردیبهشت 1398
شنبه 28 اردیبهشت 1398
بیشتر

امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
گزارش روزانه : همانطور که انتظار می رفت، بورس تهران همچنان داغ و پر جنب و جوش است و شاهد ورود حجم عظیمی از نقدینگی به فضای معاملات در بورس تهران هستیم. افزایش ...

تحلیل تکنیکال
شنبه 21 اردیبهشت 1398
چهارشنبه 23 آبان 1397
چهارشنبه 23 آبان 1397
سه شنبه 15 آبان 1397
بیشتر

تحلیل بنیادی شرکت ها
شنبه 28 اردیبهشت 1398
شنبه 21 اردیبهشت 1398
شنبه 21 اردیبهشت 1398
دوشنبه 06 اسفند 1397
بیشتر

بولتن هفتگی بازار سرمایه
دوشنبه 28 آبان 1397
دوشنبه 14 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
بولتن هفتگی بازار جهانی
دوشنبه 28 آبان 1397
سه شنبه 15 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
نگاهی اجمالی به یک سهم
نگاهی اجمالی به شفادارو-97.11.23
سه شنبه 23 بهمن 1397
نگاهی اجمالی به جلسه معارفه پتروشیمی پارس-97.04.17
یک شنیه 17 تیر 1397
نگاهی اجمالی به شرکت عطرین نخ قم-96.10.03
یک شنیه 03 دی 1396
نگاهی اجمالی به فولادکاوه جنوب کیش-96.07.25
سه شنبه 25 مهر 1396
بیشتر

نگاهی به مجامع شرکت ها
گزارش خلاصه مجمع عمومی پتروشیمی زاگرس-97.02.29
شنبه 29 اردیبهشت 1397
عبور از فصل مجامع و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار -96.05.07
شنبه 07 مرداد 1396
نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه بالاس-95.04.25
یک شنیه 25 تیر 1396
نگاهی به مجمع فوق العاده عمومی و عادی حتاید-96.02.24
شنبه 24 تیر 1396
بیشتر