امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
دوشنبه 07 بهمن 1398

مقدمه: زورق بورس تهران به مدد مسافران( سهامداران) خویش همچنان در جریان و حرکت صعودی است و هیچ مانعی قادر به متوقف ساختن آن نیست. همه روزه نیز شاهد رکوردشکنی ها...

نگاهی اجمالی به یک سهم
سه شنبه 24 دی 1398
دوشنبه 18 آذر 1398
دوشنبه 18 آذر 1398
شنبه 16 آذر 1398
بیشتر

آرشیو گزارشات
یک شنیه 06 بهمن 1398
شنبه 05 بهمن 1398
چهارشنبه 02 بهمن 1398
سه شنبه 01 بهمن 1398
بیشتر

تحلیل تکنیکال

بولتن هفتگی بازار سرمایه
دوشنبه 28 آبان 1397
دوشنبه 14 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
بولتن هفتگی بازار جهانی
دوشنبه 28 آبان 1397
سه شنبه 15 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
نگاهی به مجامع شرکت ها
نگاه اجمالی به مجمع ثنوسا
دوشنبه 30 دی 1398
گزارش خلاصه مجمع عمومی پتروشیمی زاگرس-97.02.29
شنبه 29 اردیبهشت 1397
عبور از فصل مجامع و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار -96.05.07
شنبه 07 مرداد 1396
نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه بالاس-95.04.25
یک شنیه 25 تیر 1396
بیشتر