آرشیو گزارشات
سه شنبه 12 آذر 1398
دوشنبه 11 آذر 1398
یک شنیه 10 آذر 1398
شنبه 09 آذر 1398
بیشتر

امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
شنبه 16 آذر 1398

مقدمه: از طرفی افزایش نزدیک به 20 درصدی نرخ ارزها در بازار که پس از افزایش قیمت بنزین و ناآرامی های اخیر رخ داد، و همچنین افزایش قابل توجه قیمت کامودیتی ها( مو...

تحلیل تکنیکال
شنبه 18 خرداد 1398
شنبه 21 اردیبهشت 1398
چهارشنبه 23 آبان 1397
چهارشنبه 23 آبان 1397
بیشتر

بولتن هفتگی بازار سرمایه
دوشنبه 28 آبان 1397
دوشنبه 14 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
بولتن هفتگی بازار جهانی
دوشنبه 28 آبان 1397
سه شنبه 15 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
نگاهی اجمالی به یک سهم
نگاهی اجمالی به شرکت ملی مس ایران(فملی)
شنبه 16 آذر 1398
نگاهی اجمالی به شرکت فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)
شنبه 16 آذر 1398
نگاهی اجمالی به شفادارو-97.11.23
سه شنبه 23 بهمن 1397
نگاهی اجمالی به جلسه معارفه پتروشیمی پارس-97.04.17
یک شنیه 17 تیر 1397
بیشتر

نگاهی به مجامع شرکت ها
گزارش خلاصه مجمع عمومی پتروشیمی زاگرس-97.02.29
شنبه 29 اردیبهشت 1397
عبور از فصل مجامع و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار -96.05.07
شنبه 07 مرداد 1396
نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه بالاس-95.04.25
یک شنیه 25 تیر 1396
نگاهی به مجمع فوق العاده عمومی و عادی حتاید-96.02.24
شنبه 24 تیر 1396
بیشتر