امروز چه گذشت...؟
گزارش بازار امروز و پیشبینی روز بعد
شنبه 21 تیر 1399

در حالیکه در یک ساعت اول شروع بازار، شاهد عرضه های سنگین و گسترده ای در اکثر نمادها بالاخص نمادهای بزرگ بودیم و خرابی دلیمی سیستم معاملاتی نیز به این امر شدت ب...

نگاهی اجمالی به یک سهم
شنبه 13 اردیبهشت 1399
شنبه 09 فروردین 1399
چهارشنبه 30 بهمن 1398
سه شنبه 24 دی 1398
بیشتر

آرشیو گزارشات
چهارشنبه 18 تیر 1399
سه شنبه 17 تیر 1399
دوشنبه 16 تیر 1399
یک شنیه 15 تیر 1399
بیشتر

تحلیل تکنیکال
یک شنیه 31 فروردین 1399
چهارشنبه 27 فروردین 1399
شنبه 16 فروردین 1399
شنبه 09 فروردین 1399
بیشتر

تحلیل بنیادی شرکت ها
سه شنبه 27 خرداد 1399
یک شنیه 28 اردیبهشت 1399
دوشنبه 08 اردیبهشت 1399
چهارشنبه 27 فروردین 1399
بیشتر

بولتن هفتگی بازار سرمایه
دوشنبه 28 آبان 1397
دوشنبه 14 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
بولتن هفتگی بازار جهانی
دوشنبه 28 آبان 1397
سه شنبه 15 آبان 1397
دوشنبه 07 آبان 1397
دوشنبه 30 مهر 1397
بیشتر
نگاهی به مجامع شرکت ها
نگاه اجمالی به مجمع ثنوسا
دوشنبه 30 دی 1398
گزارش خلاصه مجمع عمومی پتروشیمی زاگرس-97.02.29
شنبه 29 اردیبهشت 1397
عبور از فصل مجامع و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار -96.05.07
شنبه 07 مرداد 1396
نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه بالاس-95.04.25
یک شنیه 25 تیر 1396
بیشتر