گزارش روزانه و پیشبینی بازار فردا
گزارش روزانه تالار 97.07.25 و پیش بینی بازار شنبه
چهارشنبه 25 مهر 1397
گزارش روزانه تالار 97.07.24 و پیش بینی بازار چهارشنبه
سه شنبه 24 مهر 1397
گزارش روزانه تالار 97.07.23 و پیش بینی بازار سه شنبه
دوشنبه 23 مهر 1397
گزارش روزانه تالار 97.07.22 و پیش بینی بازار دوشنبه
یک شنیه 22 مهر 1397
بیشتر

شایعات و شنیده های بازار
شایعات و شنیده های موثر بر بازار-97.07.01
یک شنیه 01 مهر 1397
شایعات و شنیده های موثر بر بازار-97.06.12
دوشنبه 12 شهریور 1397
شایعات و شنیده های موثر بر بازار-97.06.11
یک شنیه 11 شهریور 1397
شایعات و شنیده های موثر بر بازار-97.06.10
شنبه 10 شهریور 1397
بیشتر

تحلیل بنیادی شرکت ها
خالص ارزش دارائیها (nav) تاپیکو-97.06.18
یک شنیه 18 شهریور 1397
تحلیل بنیادی شیراز-97.06.14
چهارشنبه 14 شهریور 1397
تحلیل بنیادی کرماشا-97.06.06
سه شنبه 06 شهریور 1397
دوشنبه 08 مرداد 1397
بیشتر

تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بانک ملت-97.07.25
چهارشنبه 25 مهر 1397
تحلیل تکنیکال البرز-97.07.14
شنبه 14 مهر 1397
تحلیل تکنیکال حسیر-97.07.11
چهارشنبه 11 مهر 1397
تحلیل تکنیکال تکنو-97.07.10
سه شنبه 10 مهر 1397
بیشتر

نگاهی به مجامع شرکت ها
گزارش خلاصه مجمع عمومی پتروشیمی زاگرس-97.02.29
شنبه 29 اردیبهشت 1397
عبور از فصل مجامع و ورود نقدینگی تازه نفس به بازار -96.05.07
شنبه 07 مرداد 1396
نگاهی به مجمع عمومی عادی سالیانه بالاس-95.04.25
یک شنیه 25 تیر 1396
نگاهی به مجمع فوق العاده عمومی و عادی حتاید-96.02.24
شنبه 24 تیر 1396
بیشتر

نگاهی اجمالی به یک سهم
نگاهی اجمالی به جلسه معارفه پتروشیمی پارس-97.04.17
یک شنیه 17 تیر 1397
نگاهی اجمالی به شرکت عطرین نخ قم-96.10.03
یک شنیه 03 دی 1396
نگاهی اجمالی به فولادکاوه جنوب کیش-96.07.25
سه شنبه 25 مهر 1396
نگاهی اجمالی به شرکت پگاه آذربایجان(غپاذر)-96.07.24
دوشنبه 24 مهر 1396
بیشتر

برگزیده مقالات اقتصادی روز
بررسی تاثیر خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران-97.03.27
یک شنیه 27 خرداد 1397
دلایل افزایش شدید نقدینگی و بحران پولی و ارزی فعلی-97.02.22
شنبه 22 اردیبهشت 1397
داستان دلار و سیاستمداران-97.02.22
شنبه 22 اردیبهشت 1397
بیشتر